35.925 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, C) is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en BBB.

Tegen: PVV, PvdD, FVD, JA21, Groep Van Haga, Lid Omtzigt en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. PVV, Fractie-Nanninga en de PvdD is daarbij aantekening verleend.

Het kennismakingsgesprek met de minister van EZK vond plaats op 5 april 2022.

Het kennismakingsgesprek van de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) met de staatssecretaris Mijnbouw vindt plaats op 31 mei 2022.

Het kennismakingsgesprek van de commissie met de minister voor Klimaat en Energie vindt plaats op 31 mei 2022.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-127] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-127] documenten