35.942

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulpHet wetsvoorstel wijzigt het hoofdstuk in de Jeugdwet dat betrekking heeft op de gesloten jeugdhulp.

Doel is de rechtspositie van jongeren in gesloten accommodaties te verbeteren en de vrijheidsbeperking van jongeren zoveel mogelijk te voorkomen. Daartoe introduceert het voorstel het «nee, tenzij»-principe. Ook bevat het voorstel onder meer enkele wijzigingen die betrekking hebben op de voorwaarden voor de toepassing van die vrijheidsbeperkende maatregelen en de verantwoording daarover.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 14 februari 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep van Haga

Niet deelgenomen: BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

13 oktober 2021

titel

Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

1 januari 2024

Documenten

50