35.993

Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022Deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2022 (35.925 XV) in verband met het steunpakket voor het eerste kwartaal van 2022 als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen zijn aangekondigd in de brieven van de regering van 14 december 2021 over het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 (EK 35.420, BL) en van 21 december 2021 over aanpassing steunmaatregelen (EK 35.420, BN).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 17 maart 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

9