35.996

Incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021Deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 om extra middelen voor het verplichtingenbudget aan te wenden.

De extra middelen zijn nodig om de investeringen in het vastgoed te vergroten en het achterstallig onderhoud te verkleinen. Daarnaast zullen de extra middelen worden besteed aan ICT en de verhoogde bijdrage aan de NAVO.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 19 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 21 december 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 21 december 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 21 december 2021.


Documenten

7