36.018

Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake Groningen en SUVISDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (35.925 VII) in verband met de budgettaire verwerking van de verlenging van de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) en in verband met de maatregelen voor de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is informatie aangeboden via de 'Stand van zakenbrief Covid-19', de brief 'Incidentele suppletoire begroting Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen' en de brief 'Benutting budget woningverbeteringssubsidie'.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 21 april 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 januari 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 26 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 26 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 januari.


Documenten

10