36.036

Verbetering bestrijding heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelictenDit wetsvoorstel verbetert in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering de aanpak van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten. Hiermee komt er een grondslag voor landelijke uniformering en digitalisering van drie reeds bestaande verplichtingen voor opkopers en handelaren van onder meer tweedehandsgoederen.

Met dit voorstel komt er een registratieplicht voor bepaalde categorieën goederen, een meldplicht en een plicht tot het hanteren van een verplichte bewaartermijn van goederen. Deze verplichtingen gelden alleen voor opkopers of handelaren het gaat hier dus niet om hobby-achtige activiteiten.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

15 februari 2022

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten