36.069

Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 inzake voorzieningen voor Oekraïense vluchtelingenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (35.925 XVI).

Deze wijziging houdt verband met het beschikbaar stellen van capaciteit en het bieden van zorg en ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 16 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 april 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 april 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 april 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 april 2022.


Documenten