36.084

Verstrekken dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen aan niet-vitale aanbiedersDit wetsvoorstel breidt in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen de mogelijkheden uit voor het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) om dreiging- en incidenteninformatie over netwerk- en informatiesystemen te delen. Het gaat om waarschuwingen als er in de software die organisaties gebruiken een kwetsbaarheid is ontdekt en ze kunnen worden gehackt.

Met dit voorstel mag het NCSC voortaan naast overheidsorganisaties en bedrijven die als "vitaal" zijn aangewezen, zoals energie, vervoer en drinkwater, internet en financieel betalingsverkeer, ook niet-vitale aanbieders waarschuwen over kwetsbaarheden. Ook wordt het mogelijk om zonder instemming van aanbieders delen van vertrouwelijk herleidbare gegevens met betrekking tot die aanbieders te delen met organisaties die objectief kenbaar tot taak (OKTT's) hebben om andere organisaties of het publiek te informeren en adviseren over digitale dreigingen en incidenten. De aanwijzing van OKTT's vindt plaats bij ministeriële regeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 4 oktober 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: DENK.

De Eerste Kamer heeft het voorstel is op 1 november 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 april 2022

titel

Wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten