36.085

Online oprichting besloten vennootschappenDit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt ter gedeeltelijk implementatie van een EU-richtlijn 2019/1151PDF-document over het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. Deze richtlijn vervangt de EU-richtlijn 2017/1132PDF-document. Hiermee wordt het mogelijk om online besloten vennootschappen (BV's) op te richten of een bijkantoor in een andere lidstaat te openen zonder dat de aanvragers zich daarvoor fysiek moeten aanmelden bij een autoriteit, persoon of instantie.

Met dit voorstel wordt het gebruik van digitale instrumenten en processen bij het opstarten en over de grenzen heen uitbreiden van bedrijven eenvoudiger, sneller en tijd- en kostenefficiënter. Hierbij wordt rekening gehouden met de noodzakelijke bescherming tegen fraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid van de oprichters. Gelijktijdig wordt de economische groei bevorderd, waardoor banen worden geschapen en investeringen worden aangetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 1 juni 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 juni 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 april 2022

titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

13