36.102

Maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbiedenDit voorstel wijzigt de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en beoogt in een aantal gevallen het verlenen van trustdiensten te verbieden. De in het voorstel opgenomen verboden sluiten aan bij in de brief van 23 februari 2018 aangekondigde maatregelen voor het tegengaan van belastingontwijking en belastingontduiking in Nederland (EK 34.785 / 25.087, F) en waren eerder onderdeel van het plan van aanpak witwassen (TK 31.477, 41 met bijlagen).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 17 november 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 december 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2022

titel

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

11