36.179

Instelling van de Beoordelingscommissie dopingzakenDit wetsvoorstel heeft als doel de beoordelingscommissie dopingzaken als onafhankelijke zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in te stellen. Deze commissie wordt dan belast met de taak om beroepen tegen besluiten van de Dopingautoriteit te beoordelen.

Deze commissie krijgt als taak om bezwaren tegen beslissingen van de Dopingautoriteit te behandelen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel procedurele regels voor deze beoordelingscommissie. Ook beoogt de toelichting van het wetsvoorstel te verduidelijken dat de doping-gerelateerde beslissingen van de Dopingautoriteit geen besluiten zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 30 maart 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 april 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 augustus 2022

titel

Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

14