36.231

Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbiedersDe samenvatting van dit wetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

21 oktober 2022

titel

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2024.


Documenten