36.231

Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbiedersDit voorstel voorziet in de implementatie van de Richtlijn betalingsdienstaanbieders (2020/284PDF-document). Deze richtlijn zorgt voor gerichte toegang voor belastingdiensten tot internationale betalingsgegevens. Belastingdiensten gaan die gegevens gebruiken bij de bestrijding van btw-fraude, in het bijzonder bij e-commerce. Op 18 februari 2020 heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn vastgesteld voor de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders, ook wel de Payment Service Providers Directive genoemd (de PSP-richtlijn). Deze richtlijn moet door alle lidstaten in de Unie zijn geïmplementeerd met ingang van 1 januari 2024. In Nederland dient hiertoe de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) te worden aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 16 maart 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 april 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 oktober 2022

titel

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2024.


Documenten

10