36.271

Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake gasopslag Bergermeer en garantieregeling PorthosDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII).

Deze wijziging houdt verband met de vulmaatregel gasopslag, zoals voorgesteld in de brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van EZK van 9 december 2022 over gasleveringszekerheid en gasopslagen (EK 29.023 / 35.216, W en bijlage) en de garantieregeling voor Porthos, zoals voorgesteld in de brief van de minister voor K&E van 9 december 2022 over garantieregeling Porthos (TK 35.334, 214 en bijlagen).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 9 maart 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 maart 2023 als hamerstuk afgedaan. De fractie van PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

12 december 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting inzake gasopslag Bergermeer en garantieregeling Porthos)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten