36.293

Wijziging Aanvullingswet bodem Omgevingswet in verband met overgangsrechtDit wetsvoorstel bevat een wetstechnische reparatie van het overgangsrecht in de Aanvullingswet bodem Omgevingsrecht. Per abuis was een verwijzing in het overgangsrecht over de zorgplicht voor bodemverontreinigingen na 1 januari 1987 komen te vervallen.

Met dit voorstel blijft het voor aangewezen grote gemeenten mogelijk om, na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, een melding in ontvangst te nemen of een aanwijzing te geven na overtreding van de zorgplicht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 13 april 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 januari 2023

titel

Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet om een omissie in het overgangsrecht te herstellen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

11