36.336

Tweede incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2023 inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese VredesfaciliteitDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 (36.200 V) in verband met de steun aan Oekraïne en de tweede ophoging van de Nederlandse bijdrage aan de Europese Vredesfaciliteit.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 20 juni 2023 aangenomen

Voor: GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en BBB.

Tegen: SP, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Afwezig: Lid Omtzigt.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2023 als hamerstuk afgedaan.

PVV, PvdD en SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

3 april 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake steun Oekraïne en tweede ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 3 april 2023 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 3 april 2023, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 3 april 2023.


Documenten

11