36.200 V

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, C) op 8 december 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en JA21.

Tegen: BIJ1, PvdD, PVV, FVD en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 zonder stemming aangenomen. PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 20 december 2022 ingediende motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over een onderzoek van het ICC naar misdrijven gepleegd door het Iraanse regime (EK, E) is aangehouden.

Het lid Karimi heeft op 23 mei 2023 aangegeven haar aangehouden motie in een derde termijn te willen wijzigen.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-124] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-124] documenten