36.350 B

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2023 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het gemeentefonds. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2023.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (TK, 1) is op 6 juli 2023 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP wenst geacht te worden tegen te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2023 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.


Documenten

7