36.350 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2023.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 6 juli 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 31 oktober 2023 als hamerstuk afgedaan. PvdD en JA21 is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.


Documenten

19