Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het gaat om kleine wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 maart 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 5 juni 2024 de nota naar aanleiding van het verslag (EK, C) ontvangen. De inbreng voor het tweede verslag vindt plaats op 25 juni 2024.


Kerngegevens

ingediend

15 mei 2023

titel

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

0

Er zijn geen documenten gevonden.