36.389

Eenmalige energietoeslag 2023Dit voorstel geeft gemeenten de bevoegdheid om in het jaar 2023 via de categoriale bijzondere bijstand een eenmalige energietoeslag van maximaal 1300 euro toe te kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Deze huishoudens zijn financieel niet voldoende weerbaar om de hogere energiekosten te kunnen dragen.

Aangezien studenten ook met de hogere energieprijzen worden geconfronteerd en daardoor mogelijk in financiële problemen komen is in het voorstel ook een regeling opgenomen voor studenten met een uitwonende- en aanvullende beurs. Zij ontvangen in het studiejaar 2023-2024 een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarnaast wordt er een eenmalige tegemoetkoming toegekend aan studenten in de leenfase die in de laatste maand voorafgaand aan de leenfase een aanvullende beurs hebben ontvangen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 september 2023 door de Tweede Kamer aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Lid Ephraim.

Tegen: Groep van Haga.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 26 september 2023 het blanco verslag uitgebracht. Het voorstel wordt op 3 oktober 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 juni 2023

titel

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten