36.401

Wijziging begrotingsstaat Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningenDit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Koninkrijksrelaties in verband met de herfinanciering van de covidleningen.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, F) op 26 september 2023 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie-Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid-Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep-Van Haga en BBB.

Tegen: PVV, FVD, en Lid-Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV, FVD.

Afwezig: OPNL.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van de herfinanciering van covidleningen (EK, H) is op 10 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en FVD stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft bij brief van 23 januari 2024 nadere vragen gesteld aan de staatssecretaris van BZK over de herfinanciering van de liquiditeitssteun Aruba in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK (EK, K met bijlage). Ook de brief van de staatssecretaris van BZK over financieel toezicht Aruba (EK, L met bijlage)(naar aanleiding van Toezegging T03728) is bij dit overleg betrokken.


Kerngegevens

ingediend

29 augustus 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot 29 augustus 2023.


Documenten

32