36.403

Regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten



Dit voorstel wijzigt de Tabaks- en rookwarenwet en heeft als doel regelgeving vast te stellen voor producten met nicotine die geen tabak bevatten. Verder is een wijziging toegevoegd die een verbod invoert voor producten die bedoeld zijn voor oraal gebruik. Nicotinezakjes worden hiermee verboden.

Het doel van dit wetsvoorstel is die producten ook onder de Tabaks- en rookwarenwet te laten vallen. Dit houdt in dat er een reclameverbod is voor deze producten. Ook wordt de leeftijdsgrens van 18 jaar op de verkoop van deze producten van toepassing.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 mei 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor:SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en JA21.

Tegen: BBB, FVD en PVV.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 16 juli 2024 het tweede verslag (EK, D) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het tweede verslag.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2023

titel

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

29