36.435 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Miljoenennota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 voor het Nationaal Groeifonds. Deze wijzigingen houden verband met de Miljoenennota 2023.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2023 als hamerstuk afgedaan. De fractie van JA21 is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.


Documenten

10