Wetsvoorstellen bij commissie voor Defensie
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond