35.398

Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgevingDit voorstel wijzigt de Wet dieren op enkele technische punten om een goede uitvoering van de nieuwe Europese diergezondheidsverordening (2016/429PDF-document) mogelijk te maken. De verordening is met ingang van 21 april 2021 van toepassing.

Deze verordening brengt de omvangrijke hoeveelheid Europese wetgeving over diergezondheid samen in één kader. Daarbij ligt de focus, meer dan voorheen, op bevordering van de diergezondheid, via preventie, ziektebewaking, ziektebestrijding en onderzoek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is 11 mei 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Fractie-Den Haan, SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, VVD, CDA, SGP, PVV, JA21 en BBB.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 mei 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 februari 2020

titel

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

36