In de Eerste Kamer hoeft niet al het werk in de plenaire vergadering met 75 leden te worden gedaan. Leden verrichten tevens werkzaamheden in de commissies. De Kamervoorzitter wijst de commissieleden aan. Ook benoemt hij de commissievoorzitters en commissieondervoorzitters. Hij overlegt daarover met de partijen in de Kamer.

Tevens wordt er bij de samenstelling van een commissie rekening gehouden met de zetelverdeling in de Kamer.

De volgende commissies kunnen worden onderscheiden:

Iedere commissie wordt bijgestaan door een griffier. Commissievergaderingen zijn in beginsel openbaar. Dat geldt niet voor de vergaderingen van het College van Senioren en de Huishoudelijke Commissie.