Eerste Kamercommissies, algemeneIn de Eerste Kamer zijn alle fracties vertegenwoordigd in de commissies. De Kamervoorzitter benoemt de (plaatsvervangende) commissieleden. Hij overlegt daarbij met de partijen in de Kamer.

Tevens wordt er bij de samenstelling van een commissie rekening gehouden met de zetelverdeling in de Kamer.

De volgende commissies kunnen worden onderscheiden:

Iedere commissie wordt bijgestaan door een griffier. Vergaderingen van commissies zijn besloten. De korte aantekeningen (de besluitenlijsten) zijn wel openbaar.