Nota naar aanleiding van het verslag (nieuw)In een nota naar aanleiding van het verslag reageert de regering op de vragen en opmerkingen over een wetsvoorstel in het verslag van een commissie. Bij een initiatiefwetsvoorstel wordt de nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht door de Tweede Kamerleden die het voorstel in de Eerste Kamer verdedigen. Als er bij een initiatiefwetsvoorstel ook vragen aan de regering zijn gesteld, reageert deze in een brief.

Na ontvangst van een nota naar aanleiding van het verslag kan een commissie de nadere procedure van een wetsvoorstel bespreken en besluiten het wetsvoorstel plenair te gaan behandelen. Zij kan ook besluiten om nog een ronde vragen te stellen en een tweede verslag uit te brengen. Daarna is ook nog een derde verslag mogelijk. Als de commissie echter een vierde verslag wenst uit te brengen, moet zij hiervoor toestemming vragen aan de Kamer. De regering of Tweede Kamerleden reageren steeds met een nota naar aanleiding van het (tweede, derde, vierde) verslag.


Indien u kennis wilt nemen van verslagen, nota's naar aanleiding van het verslag etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.