Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 juni 2006