Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 juni 2006