30.386

Wijziging van de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschapDit wetsvoorstel zorgt voor de uitvoering van richtlijn nr. 2003/72/EGPDF-document van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap (SCE) met betrekking tot de rol van de werknemers. Het voorstel wijzigt de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap. De Europese coöperatieve vennootschap zelf wordt in de Nederlandse wetgeving geïntroduceerd met de Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap (30.382).

Deze richtlijn regelt de informatieverstrekking aan en raadpleging van de werknemers en hun invloed op de samenstelling van het bestuursorgaan of toezichthoudend orgaan van de SCE. Met dit voorstel wordt de nieuwe titel van de wet: Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 april 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 361 van 17 augustus 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 362 van 17 augustus 2006.


Kerngegevens

ingediend

25 november 2005

titel

Wijziging van de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2003/72/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten