Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31.320), Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (31.374); brief van de minister van Economische Zaken met betrekking tot te treffen maatregelen in verband met bepaalde effecten van de invoering van het capaciteitstarief voor elektriciteit (EK, N)