31.320

Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntieDit wetsvoorstel implementeert EG-richtlijn 2006/32/EGPDF-document energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten (PBEG L114) in de Wet energiebesparing. Daarnaast wordt de Wet energiebesparing toestellen (WET) in de Wet energiebesparing opgenomen.

Beheerders van een gasnet, een elektriciteitsnet, een warmtenet of een koudenet worden verplicht om binnen een redelijke termijn aan hun eindafnemers zogeheten 'slimme meters' ter beschikking te stellen. Met 'slimme meters' kunnen gebruikers van een afstand hun meterstanden aflezen en hun verwarming afstellen. Ook kunnen de leveranciers met deze meters het energieverbruik van de eindgebruikers beïnvloeden om bijvoorbeeld piekverbruik te voorkomen. Deze verplichting geldt bij nieuwe aansluitingen, op verzoek van de eindafnemer, bij vervanging van de bestaande meters en bij ingrijpende renovaties. Verder moeten energieleveranciers hun klanten elke twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht sturen in duidelijke en begrijpelijke taal.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.320, B) is op 3 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 24 maart 2009 en 7 april 2009. Tijdens de heropening van de behandeling op 7 april 2009 is dit wetsvoorstel in afwachting van een novelle aangehouden. De Novelle Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (32.373) is op 24 april 2010 ingediend bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel en de novelle op 22 februari 2011 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is hierbij aantekening verleend.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (31.374).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) heeft op 18 maart 2014 besloten inbreng te leveren voor vragen aan de minister van EZ over het ontwerpbesluit grootschalige uitrol op afstand uitleesbare energiemeter (EK 29.023, I).


Kerngegevens

ingediend

7 januari 2008

titel

Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten