31.374

Verbetering werking elektriciteits- en gasmarktDit wetsvoorstel verbetert de werking van de energiemarkt door in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet de administratieve processen te vereenvoudigen. Het doel van dit voorstel is om de administratieve processen tussen leveranciers en netbeheerders beter te laten verlopen, zodat consumenten probleemloos kunnen overstappen van de ene leverancier naar de andere.

Met dit voorstel worden ook de 'slimme meters' ingevoerd. Met deze slimme meters kunnen gebruikers van een afstand hun meterstanden aflezen en hun verwarming afstellen. Ook kunnen de leveranciers met deze meters het energieverbruik van de eindgebruikers beïnvloeden om bijvoorbeeld piekverbruik te voorkomen. Met deze invoering wordt uitvoering gegeven aan richtlijn 2006/32/EGPDF-document. De implementatie van de richtlijn in Nederlandse wetgeving wordt geregeld met het wetsvoorstel Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31.320).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.374, A) is op 3 juli 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 24 maart 2009 en 7 april 2009. Tijdens de heropening van de behandeling op 7 april 2009 is dit wetsvoorstel in afwachting van een novelle aangehouden. De Novelle Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (32.374) is op 26 april 2010 ingediend bij de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel en de novelle op 22 februari 2011 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31.320).


Kerngegevens

ingediend

3 maart 2008

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  De artikelen 26ad tot en met 26ah van artikel I, onderdeel J, vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen datum die voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 3. 
  De artikelen 13d tot en met 13h van artikel II, onderdeel E, vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen datum die voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Hoofdlijnen

De vereenvoudiging van de administratieve processen wordt gerealiseerd door:

 • invoering van één nota voor de kosten van levering en transport per afnemer,
 • invoering van een vast tarief (vastrecht) voor de transportkosten gebaseerd op aansluitwaarde van de aansluiting (capaciteitstarief),
 • invoering van een regeling over de wijze waarop informatie wordt uitgewisseld tussen marktpartijen (informatiecode),
 • aanpassing van de kleinverbruikersgrens voor gas van minder dan 170.000 m3 per jaar van 40 m3 per uur per aansluiting,
 • de invoering van 'slimme energiemeters' voor elektriciteit en gas.

Documenten

55
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten