Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31.320), Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (31.374); brief van de minister van Veiligheid en Justite over de stroomlijning Burgerlijk Wetboek en consumentenbescherming (EK, S)