Herschikken gronden voor asielverlening (33.293), Vreemdelingenbeleid (19.637); brief inzake afschrift brief aan de Tweede Kamer over de trends en ontwikkelingen in de uitvoering van de motie-Spekmanprocedure (EK 33.293, B)