33.293

Herschikken gronden voor asielverleningDit wetsvoorstel schrapt in de Vreemdelingenwet 2000 twee asielgerelateerde toelatingsgronden. De toelating op grond van klemmende reden van humanitaire aard en toelating op grond van het categoriaal beschermingsbeleid komen te vervallen. Hiermee komt de Nederlandse asielregelgeving meer in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Met dit voorstel wordt de procedure voor verlening van een verblijfsvergunning asiel aan nareizende gezinsleden vereenvoudigd. Hierdoor krijgen nareizende gezinsleden sneller duidelijkheid over verblijf in Nederland. Ook wordt het mogelijk om leges te heffen voor de vervanging van een verblijfsvergunning, als die verloren is gegeaan of identificatie niet meer mogelijk is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.293, A) is op 23 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 12 november 2013. Het wetsvoorstel is op 19 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, D66, OSF, 50PLUS en SGP stemden voor.

Tijdens het debat op 12 november 2013 is de Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het waarborgen van de huidige criteria voor toelating volgens het traumatabeleid (EK 33.293, E) ingediend. Deze motie is op 19 november 2013 vervangen door de Gewijzigde Motie-Strik (GroenLinks) c.s (EK 33.293, G). Deze motie is op 19 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen. De Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over nieuwe aanvragen tot gezinshereniging van asielstatushouders (EK 33.293, F) is op 19 november 2013 aangehouden en vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

6 juni 2012

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

59
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten