19.637

VreemdelingenbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het vreemdelingenbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor I&A/JBZ heeft bij brief van 12 februari 2021 inbreng geleverd voor een brief aan de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken bij de taskforce bij de IND bij het wegwerken van de achterstanden (EK, E).

Deskundigenbijeenkomst Europees Asiel- en Migratiepakket

De commissie I&A/JBZ houdt op 2 maart 2021 en 23 maart 2021 twee openbare deskundigenbijeenkomsten over het Europese Asiel- en Migratiepakket.

Mondeling overleg GEAS en IND

De commissie voor I&A/JBZ heeft op 2 juni 2020 een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) en over de IND gevoerd. Het videoverslag (1 uur en 39 min.) van het mondeling overleg. Op 16 juni 2020 heeft de commissie het verslag vastgesteld (EK, 34.585 / 19.637, D)

De commissie voor I&A/JBZ heeft op 6 oktober 2020 gesproken met de nieuwe voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2010

titel

Vreemdelingenbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [851-894] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [851-894] documenten