Integrale visie op de woningmarkt (32.847), Veegwet wonen (34.468), Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966); brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (uitwerking van de voorstellen als gedaan in de Veegwet wonen) (TK 32.847 / 33.966, 289)