Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016 (voorjaarsnota) (34.485 VI), Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017 (34.550 VI); brief inzake prestaties en ontwikkelingen strafrechtketen (EK 34.550 VI / 34.485 VI, T)