34.485 VI

Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2016 van Veiligheid en Justitie. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2016.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.485 VI, 1 herdruk) is op 30 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 juli 2016. Het wetsvoorstel is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP en PVV stemden tegen.

Tijdens de plenaire behandeling op 5 juli 2016 is de motie-Popken (PVV) c.s. over extra investeringen in de Nationale Politie (EK, B), de motie-Engels (D66) c.s. om de mogelijke tekorten en achterblijvende prestaties bij rechtspraak, Openbaar Ministerie en politie tot een minimum te reduceren (EK, C) en de motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. om te komen met beleidsvoornemens voor een gezond meerjarig financieel beeld van het ministerie van Veiligheid en Justitie bij de begrotingsbehandeling 2017 (EK, D) ingediend.

De stemmingen over de moties vonden plaats op 12 juli 2016. De motie-Popken (PVV) (EK 34.485 VI, B) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PVV stemde voor. De motie-Engels (D66) c.s. (EK 34.485 VI, C) en de motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. (EK 34.485 VI, D) zijn na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

30 mei 2016

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten