Kabinetsformatie 2017 (34.700), Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken (30.061), Intrekkingswet Zondagswet (34.529), Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst (33.714), Uitbreiding van het kraamverlof om de band tussen de partner en het kind te versterken (34.617), Opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal in de Grondwet en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (32.522); brief regering; Overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures (TK 34.700, 50)