Verslag van de tijdelijke commissie GRECO-rapport (CX), Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI), Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (34.775 VII); brief regering; Afschrift brief van de voorzitter van de GRECO (Group of States against Corruption) over het overnemen van de aanbevelingen gedaan door de GRECO in de vierde ronde (“Prevention of corruption in respect of members of parliament, judges and prosecutors”) (TK 34.775 VII / 34.775 VI, 49)