Kabinetsformatie 2017 (34.700), Miljoenennota 2018 (34.775) , Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036), Zelfstandig ondernemerschap (31.311); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over de stand van zaken en de vervolgstappen inzake de uitwerking van maatregelen met betrekking tot het werken als zelfstandige (EK 34.036, N)