Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019 (35.000 IV), Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (35.000 XV); brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de tussentijdse evaluatie van de inzet van extra middelen voor de bestrijding van armoede onder kinderen (EK 35.000 XV / 35.000 IV, A)