35.000 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 4 december 2018 aangenomen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 11 juli 2019 een overzicht van (deels) openstaande toezeggingen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgelegd.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben bij brief van 16 juli 2019 nadere vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgelegd over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede (naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 21 juni 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, F) over haar brief van 1 april 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, D) over dit onderwerp.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ) hebben bij brief van 3 mei 2019 gereageerd op de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2019 (EK 35.000 VI, O) over afhankelijkheid en misbruik van arbeidsmigranten (naar aanleiding van de toezegging 'Doorgeleiden van de vragen inzake arbeidsmigratie naar de minister van SZW' (T02670)).


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-124] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-124] documenten

Sociale media menu


Volg via