Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (33.328); brief van de minister van BZK over de resultaten van het overleg met de initiatiefnemers inzake hun voorstel Wet open overheid (EK, L)