Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII), Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019 (35.000 IV); brief regering; Onderzoeksrapport 'Buitenlandtoelage en maatwerkafspraken, de toepassing van de VUBZK bij uitzending naar de Caribische delen van het Koninkrijk' (TK 35.000 VII / 35.000 IV, 89)