Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII), Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI); brief regering; Evaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde (TK 35.000 VII / 35.000 VI, 91)