Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306), Belastingplan 2020 (35.302), Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (35.307), Wet bronbelasting 2021 (35.305), Overige fiscale maatregelen 2020 (35.303), Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304); brief regering; Aanbieding nota's naar aanleiding van het verslag en nota's van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2020 (TK 35.302, 15)