35.304

Wet fiscale maatregelen KlimaatakkoordIn dit wetsvoorstel zijn de fiscale maatregelen opgenomen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord en Urgenda. Het betreft fiscale maatregelen op het terrein van mobiliteit en gebouwde omgeving. Mede vanwege de budgettaire samenhang zijn ook de dekkingsmaatregelen voor de maatregelen in dit wetsvoorstel opgenomen.

Met dit wetsvoorstel wordt ook de citeertitel van de wet met betrekking tot de opslag duurzame energie (33.115) 'Wet opslag duurzame energie' gewijzigd in 'Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie'.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2020.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 14 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: SGP, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, PvdA,ChristenUnie, VVD, OSF en 50PLUS.

Tegen: PVV, SP, PvdD, SGP, FVD en Fractie-Otten.

Over de tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ingediende motie werd ook op 17 december 2019 gestemd.

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft bij brief van 13 december 2019 (EK, G) tijdens de plenaire behandeling gestelde vragen over de opslag duurzame energie (ODE) beantwoord en gereageerd op de motie-Essers c.s..

Op 18 november 2019 werd door medewerkers van het ministerie van Financiën voor de commissie een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat:
 • a. 
  artikel X eerst toepassing vindt nadat artikel 27a van de Wet op de accijns bij het begin van het kalenderjaar 2021 is toegepast;
 • b. 
  artikel XI eerst toepassing vindt nadat artikel 27a van de Wet op de accijns bij het begin van het kalenderjaar 2023 is toegepast.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel IX in werking met ingang van 1 januari 2021.

Documenten

Filter op:
       
Filter op: